Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Ordinær Generalforsamling 2022

Torsdag d. 24. marts kl. 10.30

Afholdes:
Comwell, Karensminde, 5500 Middelfart

Tilmelding senest d. 17. marts 2022: TILMELD DIG HER

 

 

Dagsorden iht. foreningens vedtægter

 

 1. Valg dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
  Forslag, der ønskes fremmet til afstemning, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Bestyrelsesmedlemmer på valg:
  Niels K. Petersen (modtager genvalg)
  Benny Plesner (modtager genvalg)
  Fratræder:
  Karsten Nielsen
  Suppleanter på valg:
  Else Marie Nielsen (modtager genvalg)
  Daniel Boss Nielsen (modtager genvalg)
 7. Valg af revisor og suppleant.
  Revisor og revisor suppleant på valg:
  Jesper Hornum
  Revisorsuppleant Christian B. Hansen
 8. Eventuelt

 

Husk tilmelding senest d. 17. marts.

 

Dokumenter og links
Scroll to Top