Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er regeludstedende myndighed og varetager opgaver i relation til bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr.
Det gælder bl.a. godkendelse af tanke til vejtransport af farligt gods, der fyldes/tømmes ved hjælp af en gas ved et overtryk.
Scroll to Top