Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Formålsparagraf

Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark er stiftet den 5/12 2000 og har ifølge vedtægterne til formål:
– at medvirke til, at eksaminerede sikkerhedsrådgivere gennem informationer om den seneste lovgivning opnår en høj faglig viden og ekspertise inden for transport af farligt gods især på landevej
– at medvirke til erfaringsudveksling mellem medlemmer, myndigheder og organisationer

herunder
– at medvirke til netværksdannelse blandt medlemmerne
– at arrangere ERFA-møder og lignende relevante arrangementer inden for farligt gods
– at samarbejde med myndigheder, organisationer og foreninger i ind- og udland
– at formidle og administrere en ansvarsforsikringsordning for foreningens medlemmer samt andre dertil knyttede aktiviteter

Scroll to Top