Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Sikkerhedsrådgiverens opgaver

Sikkerhedsrådgiveren skal rådgive virksomheden i forbindelse med transport af farligt gods og sikre, at reglerne på området overholdes. En gang om året skal sikkerhedsrådgiveren udarbejde en rapport til virksomhedens ledelse om alle aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods.

 

Sikkerhedsrådgiveren skal have et (eksamens)bevis, som er gyldigt for de transportveje (vej, jernbane eller begge dele), der er relevante for virksomheden. Beviset udstedes efter bestået eksamen og er gyldigt i hele EU i fem år.

 

Overordnet skal sikkerhedsrådgiveren blandt andet:

 

  • Føre tilsyn med, at reglerne for transport af farligt gods overholdes og i nødvendigt omfang rådgive virksomhederne om transport af farligt gods.
  • Sikkerhedsrådgiveren bør undersøge, hvad der er praksis, og om nødvendigt indføre procedurer for en lang række forhold af betydning for sikkerheden omkring vejtransport af farligt gods. 
  • Sikre, at de af virksomhedens medarbejdere, der har opgaver vedrørende vejtransport af farligt gods, har den fornødne uddannelse.
  • Checke emballage, herunder tanke og tankcontainere (typer, tankkoder, mærkning (påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte), fremstilling, førstegangsprøvning og periodisk prøvning),
  • Checke mærkning samt faresedler samt orangefarvede skilte (på køretøjer)
  • Checke transportdokumentet (obligatoriske oplysninger i transportdokumentet),
  • Sikre, at uheld, hændelser og konstaterede overtrædelser i relation til vejtransport af farligt gods undersøges nærmere og følges op af forebyggende tiltag.
  • Indhente alle relevante oplysninger og udarbejde en rapport til din virksomhed, såfremt der sker hændelser eller uheld med tilknytning til virksomheden.
  • Udarbejde en årsrapport til ledelsen, der beskriver virksomhedens og rådgiverens aktiviteter i forbindelse med farligt gods i det forløbne år.

 

Scroll to Top