Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen er regeludstedende myndighed vedrørende sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods.

Trafikstyrelsen administrerer ordningen for eksamination af sikkerhedsrådgivere i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Det omfatter bl.a. udarbejdelse af eksamensopgaver.

Scroll to Top