Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Hvem skal have en sikkerhedsrådgiver?

Som udgangspunkt skal alle fysiske og/eller juridiske personer – dvs. virksomheder i forskellige selskabsformer tillige med enkeltmandsvirksomheder, som transporterer eller afsender farligt gods med jernbane eller ad vej, eller som med henblik på en sådan transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, pålæsser, påfylder eller aflæsser farligt gods.

Det er således ikke kun virksomheder, der er involveret i afviklingen af transporten, der er omfattet af kravet om sikkerhedsrådgiver.
Hertil kommer undtagelser, eksempelvis virksomheder, der per enkelttransport ikke transporterer mere, end hvad der svarer til visse frimængder i 1.1.3.6 i ADR-konventionen.

Scroll to Top