Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Der skal søges om tilladelse til transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer, jf. Bekendtgørelse nr. 527 af 23/06/1995. Der skal dog ikke søges om tilladelse til transport af Class 1.4S.

 

Alle hændelser med farligt gods som luftfragt skal jf. EU-forordning nr. 376, artikel 4, stk. 7 snarest muligt, dog senest inden for 72 timer efter hændelsen indtraf, indberettes til Trafikstyrelsen.

Hændelser med farligt gods skal indberettes med en af de nedenstående indberetningsmuligheder:
E5X-systemet via EU-portalen.


Efter aftale med Trafikstyrelsen kan fragtagenter eller andre med screening (X-Ray) bruge 3 måneders indberetningsformular for skjult farligt gods fundet ved gennemlysning eller checklist.

Andre hændelser eller ulykker skal indberettes via E5X eller Occurrence Report.

Scroll to Top