Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring for transport af farligt gods i henhold til bekendtgørelse nr. 543 af 12-6-2012
For medlemmer af Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Rådgiveransvar

Som sikkerhedsrådgiver foretager du en professionel rådgivning, som dine kunder eller arbejdsgiver/ virksomhed har tillid til. I forbindelse med sikkerhedsrådgivning for transport af farligt gods kan du således risikere at stå med at rådgiveransvar, hvis der sker en skade.

 

Et evt. erstatningskrav i den forbindelse vil normalt være dækket under virksomhedens ansvarsforsikring.

Er du selvstændig (eget firma), bør du derfor selv tegne en rådgiver ansvarsforsikring.
Er du ansat i en virksomhed, bør du sikre dig, at din arbejdsgiver gøre det.

 

Foreningen har indhentet et Responsum svar 2015 fra et anerkendt advokatfirma, som tager stilling til behovet for forsikringsdækning som ansat hhv. som selvstændig.

Forsikringsaftale

Foreningen af sikkerhedsrådgivere i Danmark har derfor udviklet og indgået en forsikringsaftale, til en fordelagtig præmie, i samarbejde med skadesforsikringsselskabet Top Danmark.

Bekendtgørelse og forsikringsdækning

Forsikringen dækker professionelt ansvar i forbindelse med sikkerhedsrådgivning for transport af farligt gods i henhold til bekendtgørelse nr. 665 af 18.08.1999 med evt. senere opdateringer eller tillæg.
Forsikringen dækker sikkerhedsrådgivning, der er foretaget i Danmark eller fra Danmark til virksomheder, der er underlagt dansk lovgivning.

Bevis/eksamen

For at kunne købe denne forsikring, skal sikkerhedsrådgiveren have bestået eksamen og erhvervet eksamensbevis jf. §8 i nævnte bekendtgørelse samt være fuld gyldigt og aktiv medlem af Foreningen af sikkerhedsrådgivere i Danmark.

Præmieopkrævning og administration

Foreningen af sikkerhedsrådgivere i Danmark forestår opkrævning af præmie fra forsikringstagerne, sørger for udstedelse af forsikringscertifikater samt forestår administrationen over for ovennævnte samarbejdspartnere.

Pris

Skriv til FASID på info@fasid.dk for at få oplyst pris for ansvarsforsikringen gennem Foreningen af sikkerhedsrådgivere i Danmark.

Vil du vide mere?

Så ring til Foreningen af sikkerhedsrådgivere i Danmark, sekretariatet – hvor kopi af policen kan rekvireres.

Scroll to Top