Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet eller myndigheder udpeget heraf syner og godkender køretøjer, der tilhører Forsvaret.

Vejtransport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1), der udføres med køretøjer, som tilhører de danske væbnede styrker eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for, er undtaget fra de civile farligt gods regler, jf. § 6 i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.
Scroll to Top