Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen rådgiver Færdselsstyrelsen og varetager den daglige sagsbehandling i relation til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og ADR-konventionen. Derudover har Beredskabsstyrelsen bl.a. følgende opgaver på området:


  • Rådgiver myndigheder, virksomheder og borgere om fortolkning af bestemmelserne i ADR.
  • Deltager i det internationale arbejde med revision af ADR. Arbejdet foregår primært i tekniske fora under FN.
  • Administrerer ordningen for eksamination af sikkerhedsrådgivere i samarbejde med Trafikstyrelsen. Det omfatter bl.a. udarbejdelse af eksamensopgaver og udstedelse af eksamensbeviser.
  • Administrerer virksomhedernes udpegning af sikkerhedsrådgivere. Bl.a. ved at føre register over eksaminerede sikkerhedsrådgivere samt de virksomheder, der har udpeget en sikkerhedsrådgiver.
  • Administrerer ordningen for uddannelse af chauffører, der skal transportere farligt gods på vejene. Styrelsen fastsætter de nærmere regler for uddannelsen. Det omfatter bl.a. godkendelse af udbydere af kurser, udarbejdelse af eksamensopgaver, tilsyn med uddannelsen og førelse af et register over udstedte chaufførbeviser.
  • Bortset fra tryktanke godkender Beredskabsstyrelsen alle tanke til vejtransport af farligt gods. For at få udstedt en ADR-attest skal en virksomhed have godkendt tanken af Beredskabsstyrelsen og have synet det tilhørende køretøj hos en synsvirksomhed.
Scroll to Top