Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for godkendelse af transportklassifikation af fyrværkeri.

Sikkerhedsstyrelsen er desuden regeludstedende myndighed og varetager opgaver i relation til bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr.

Det gælder bl.a. godkendelse af tanke til vejtransport af farligt gods, der er omfattet af TPED (direktiv 2010/35/EU).
Scroll to Top