Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Søfartsstyrelsen

Transport af farligt gods med skibe, uanset størrelse, bliver reguleret af Søfartsstyrelsen og kan generelt opdeles i følgende transportgrupper:

 

  • Farligt gods i emballeret form
  • Faste bulklaster  • Flydende kemikalier i bulk
  • Flydende gas i bulk
  • Bestrålet nukleart brændsel, plutonium og højradioaktivt affald.
Scroll to Top