Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Rigspolitiet varetager opgaver i relation til Transportministeriets cirkulære om kontrol med vejtransport af farligt gods. 

 

Rigspolitiet har desuden følgende opgaver på området:

  • Rapporterer konstaterede overtrædelser af reglerne for vejtransport af farligt gods til Færdselsstyrelsen
  • Fastsætter overordnede retningslinjer vedrørende fastsættelse af tvangsruter for vejtransport af farligt gods.

Scroll to Top