Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen er den overordnede og regeludstedende myndighed for vejtransport af farligt gods i Danmark. Færdselsstyrelsen har bl.a. følgende opgaver på området:

 

  • Træffer afgørelser i konkrete sager vedrørende multilaterale aftaler, dispensationer eller andre afvigelser fra bestemmelserne i ADR
  • Er klageinstans ved afgørelser truffet af Beredskabsstyrelsen m.fl. i henhold til bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods
  • Udsteder regler om tekniske krav til køretøjer, godkendelse af synsvirksomheder og procedure for ansøgning om og udstedelse af ADR-attest og national godkendelsesattest til køretøjer  • Er klageinstans vedrørende afgørelser truffet af synsvirksomheder. Det fremgår af bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods.
  • Meddeler mandat til Beredskabsstyrelsen i det internationale arbejde
  • Rapporterer til EU-Kommissionen om konstaterede overtrædelser af reglerne
  • Sørger for, at der udarbejdes og offentliggøres en dansk udgave af ADR.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.