Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Hvem er vi?

FORMÅL

Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark er stiftet den 5/12 2000 og har ifølge vedtægterne til formål: – at medvirke til, at eksaminerede sikkerhedsrådgivere gennem informationer om den seneste lovgivning opnår en høj faglig viden og ekspertise inden for transport af farligt gods især på landevej – at medvirke til erfaringsudveksling mellem medlemmer, myndigheder og organisationer
Bliv medlem

Download ansøgningsskema i Word-format

herunder

– at medvirke til netværksdannelse blandt medlemmerne
– at arrangere ERFA-møder, og lignende relevante arrangementer inden for farligt gods
– at samarbejde med myndigheder, organisationer og foreninger i ind- og udland
– at formidle og administrere en ansvarsforsikringsordning for foreningens medlemmer samt andre dertil knyttede aktiviteter

HVAD LAVER VI

Bestyrelsens visioner er – med baggrund i ovenstående – meget vide!

 

Aktiviteterne består bl.a. i:

– afholdelse af ERFA-møder og udsendelse af medlemsorientering med aktuel information etc.

 

– formidling af kontakter medlemmer imellem, når særlige spørgsmål vedr. sikkerhedsrådgiverarbejdet skal løses

 

– deltagelse i debatter vedr. bl.a. sikkerhedsrådgiverarbejdet, uddannelsen, love og bekendtgørelser m.v.

 

 

 

– drift af foreningens hjemmeside

 

– dialog med relevante myndigheder vedr. fortolkning og udarbejdelse af bekendtgørelser og love, således at foreningen er en aktiv med- og modspiller, når skrivebordsteori og -teknik skal omsættes til brug i praksis blandt sikkerhedsrådgivere i Danmark

 

– formidling og administration af en ansvarsforsikring (professionelt rådgiveransvar) for de medlemmer, der måtte ønske det og have behov for det.

Bestyrelsen ønsker en ”professionel” forening, der ved engageret og seriøst arbejde, sikrer respekt for den enkeltes medlemskab samtidig med, at foreningen forbliver en aktiv og respekteret med- og modspiller over for relevante myndigheder, styrelser og samarbejdspartnere i øvrigt i omverdenen.
Scroll to Top